Wiedza geodezyjna

Wiedzę niezbędną do wykonywania pracy geodety zdobywa się na studiach politechnicznych. Podstawową nabywaną umiejętnością jest dokonywanie pomiarów terenowych, które są punktem wyjścia do opracowywania map terenów. Dzięki mapom możliwe jest planowanie takich działań, jak:- budowa dróg,- prace konstrukcyjne,- łączenie mniejszych terenów w duże działki,- podział terenów ma mniejsze obszary.W każdym regionie działa kilka lub kilkanaście firm zajmujących się geodezją, także w Jeleniej Górze. W tym mieście uznanym wykonawcą zleceń pomiarowych oraz kartograficznych jest firma Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA. Wykonuje ona prace na rzecz klientów prywatnych, jak i zlecenia pochodzące od instytucji publicznych.