Szkolenia EFR na terenie Polski

W Polsce istnieje wiele placówek i instytucji w których można odbywać kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednak na uwagę zasługuje największa i najbardziej rozpoznawalna instytucja kształcąca ratowników przedmedycznych – Emergency First Response. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w Szczecinie to jedno z wielu działań podejmowanych na terenie całej Polski. Na uwagę zasługuje również fakt, iż każdy kurs ma charakter międzynarodowy, a profesjonalna obsługa oraz kwalifikacje instruktorów umożliwiają najlepsze przygotowanie przyszłych ratowników przedmedycznych.